Income Generating Activity

Periode: 

8 april – 25 mei 2016

Plaats : 

District Kangulumira, Jinja, Oeganda

Straatkinderen in Oeganda

Armoede in Oeganda
Tijdens onze fietsreis, door derde wereld landen, komen we veel armoede tegen. Soms fietsen we een land binnen waarbij je direct de schaarste en behoefte kunt waarnemen. Oeganda is een land met veel armoede. Wanneer je naar de Human Development Index  kijkt kan je zien dat van de 188 opgenomen landen Oeganda op 163 staat. Om je een vergelijking te geven; Nederland staat op 5. Deze index houdt rekening met meer factoren dan alleen geld. Het is een maatstaf om de menselijke ontwikkeling te meten waarbij rekening wordt gehouden met; levensverwachting, alfabetisme en levensstandaard.

Kangulumira Oeganda

 

Gehandicapt zijn is een vloek
In Oeganda wordt een handicap gezien als een vloek voor het gezin. Ze geloven dat het ongeluk met zich meebrengt in het dorp en de omgeving. Door onwetendheid over de handicap ontwikkelt zich vaak een angst bij de mensen dat het besmettelijk zou zijn. Veelal ontstaat hierdoor een reactie dat de man, en soms de vrouw, het gezin verlaat. In plaats van de extra hulp en aandacht die je nodig hebt voor de zorg van een gehandicapt kind staat de vrouw of man er in dit geval alleen voor. Geen partner betekent geen inkomsten. Daarnaast wordt het kind vaak opgesloten zodat de mensen in het dorp er niet mee geconfronteerd worden. Doordat de alleenstaande ouder buiten de deur aan inkomsten moet zien te komen wordt het kind vaak hele dagen alleen gelaten. Met alle gevolgen van dien. Het is werkelijk schrijnend om te zien dat een kind, wat alle hulp en liefde kan gebruiken, in de steek wordt gelaten.

 

Hulp van de community is er niet. Door de angst van de mensen voor de handicap ontstaan er vreselijke situaties. Denk daarbij aan het verbranden van lichaamsdelen. Ze geloven dat ze op deze wijze de ziekte kunnen uitbannen. Passion for All werkt samen met een locale organisatie die zich richt op onderwijs en zorg voor gehandicapte kinderen. Het centrum is op iedere donderdag open voor kinderen met een handicap voor gratis ergo therapie en ondersteuning. Tevens gaan ze naar de omliggende dorpen om de mensen uit te leggen wat een handicap nou werkelijk is. Daarmee proberen ze de angst van de mensen weg te nemen zodat er ruimte ontstaat voor hulp en begrip.

Familie Akote

Income Generating Activity Oeganda
Op dit moment heeft Passion for All 8 families opgenomen voor het Income Generating Activity programma. Wij bieden de families een klein start kapitaal waarmee ze hun eigen activiteit op kunnen zetten. Zodat ze een regelmatig inkomen kunnen genereren. Op die manier kunnen ze, voor nu en in de toekomst, voorzien in hun eigen levensbehoefte. Bij ons bezoek aan de families hebben we de open vraag neer gelegd wat ze zelf als mogelijkheid zien om iets te starten en waarom. Doordat het hun eigen wens is verwachten we dat ze goed zullen slagen.  De activiteiten die ze willen gaan doen bestaan veelal uit; het verkopen van groenten, vis en houtskool vanuit huis. Het verkopen van kleding, het fokken van geiten of het opzetten van een straatstalletje waar mensen een simpele maaltijd kunnen nuttigen. Het voordeel is dat al deze activiteiten vanuit huis kunnen plaats vinden waardoor ze, naast de inkomsten die ze gaan krijgen, ook kunnen zorgen voor hun kind.

Familie Timeda

Begeleiding van Passion for All

  • Hulp door het bieden van een eerste startkapitaal
  • Begeleiding bij de in- en verkoop van de producten
  • Administratieve uitleg
  • Ondersteuning bij vragen
  • 1 keer per week bezoek aan de families

Het programma gaat ervan uit dat ze binnen 2 maanden zelfstandig kunnen werken en ze volledig in hun eigen inkomsten kunnen voorzien.  De families komen iedere donderdag bij de locale organisatie waar we mee samen werken voor de therapie van hun kind. Indien de mensen niet naar het centrum kunnen komen worden ze in hun dorp bezocht. Daarmee blijft er een doorlopende begeleiding van het project ontstaan. Ook wanneer Passion for All weer verder reist.

Posho uitdelen

Extra
Omdat de gezinnen op dit moment te maken hebben met honger. Krijgen de families naast een eerste startkapitaal ook 10 kg maïsmeel. Daarmee kunnen ze het nationale gerecht van Oeganda, posho, maken. Wij vinden het belangrijk dat ze voorzien zijn in hun eerste levensbehoefte, namelijk eten en drinken, voordat ze überhaupt kunnen gaan werken.

Onderstaande 8 families hebben hun eerste startkapitaal gekregen

Mama Kato
Mama Topis Nako
Mama Nalongkonaku
Paul Akote
Familie Timeda
Familie Chaculaka Nazam
Mama Nuru
Omar
Distributie 80 kg posho (maismeel)